Към начална страница...
 
СРЕЩИ С ДЖОН БИТОВ

ГЕОРГИ РАДУЛОВ

       Гост на македонците в Пиринска Македония и България беше 5-членна делегация от македонците в Канада, водена от многоуважавания родолюбец и известен бизнесмен Джон Битов и големия родолюбец Христо (Кристо) Василев. Гостите бяха дошли да се запознаят на место с положението на македонците в Р. България. Двамата родолюбци поискаха среща с президента на България г-н Г. Първанов. Както обясни Джон Битов, след като президентът разбрал, че те искат да говорят за правата на македонците в България казал, че не може да се срещне с двамата видни македоно-канадци и натоварил с това задължение друг човек от президентството. За съжаление не можах да разбера как е протекла срещата в президентството.
       Лично аз много отдавна имах желание да се срещна с Битов, тъй като той от медиите в България е представян като голям български бизнесмен в Канада. Една от телевизиите тук го представи като български патриот в Америка. Но един български вестник писа (преди години), че той държи на македонския си произход, но държи също така македонците в България да бъдат лоялни граждани на страната. От медии и от разкази на български националисти ми беше внушавано, че на младини е бил секретар на Иван (Ванче) Михайлов. Когато го попитахме дали това е истина, той отговори, че никога не е бил секретар на Ванче. Подчерта, че с идеите си за независима Македония, с вестника си "Независима Македония", Михайлов бил възприет от македонската емиграция в Канада и САЩ като македонски национален герой. Подвел много македонци. Самият Битов е подпомагал парично издаването на неговите трудове. Много причини го накарали да се усъмни в македонския патриотизъм на И. Михайлов. Отишъл в Италия лично да се срещнат. Когато Битов му казал: "Какво ще правим с 1,5 милиона македонци в Р Македония? Трябва да ги подпомагаме!" Ванчо му отговорил: "Остави ги тия милион и половина македонци. Ние имаме осем милиона българи." "С това неговият ореол на македонски патриот в моето съзнание се стопи. Жена му беше голяма македонска патриотка, но той не. Когато спорехме, тя беше на моя страна. Казваше му: "Иване, прав е Лазо." Лазо е кръщелното име на Джон Битов. С това име той е познат и досега на македонската емиграция в САЩ и Канада.
       Когато попитахме Битов, оказал ли е Ванчо Михайлов влияние върху Македонската патриотична организация (МПО) в Северна Америка, той отговори, че тази организация е създадена от Йордан Шкартов, Сотир Бранов и други, все македонски патриоти. "Моят баща е също един от създателите на организацията - каза той. - Тя целеше да запази и развие македонския патриотизъм на нашата емиграция. Строеше църкви. Някои от тях носеха името българо-македонски, но не бяха български, а македонски. Аз бях деветгодишен, когато България изпрати български владика. Ние го посрещнахме с яйца и домати и не го пуснахме да влезе в черквата. Ние искахме владика от българската църква, защото нямаше македонска, но искахме владика от Македония и човек, милеещ за Македония."
       Ванчо Михаилов оказал известно влияние върху емиграцията, но днес МПО е в действителност македонска патриотична организация. "В нея имаше един отявлен българоман - Лебамов, но днес, за радост на македонците, той е изхвърлен от ръководството. Македонците могат да разчитат на МПО."
       Битов разказа, че македонците в Америка били с антикомунистическо настроение и това повлияло и на отношението им към Р Македония в състава на комунистическа Югославия. За да се запознае с проблема на место, той посетил Югославия. Разговарял с македонски ръководители там. Според него Л. Колишевски е бил сърбоман, но от Димитър Влахов е с чудесни впечатления като македонски патриот.
Битов с голямо задоволство разказа, че когато посетил Егейска Македония преди десетилетия, там не чул македонска реч. Сега, при последното си посещение (оттам пристигна в София), той слушал хората свободно да говорят македонски. Бил гост на сватба и там  се пеели само македонски песни.
       Накрая ще допълня, че Д. Битов по произход е от с. Габреш, Костурско. Баща му заминал за Америка 1908 г. Върнал се в размирните времена. Били принудени да се изселят в Битола. Там се родил брат му. След това семейството се изселило в Торонто, където е роден Джон (Лазо) Битов. Утвърдил се като голям бизнесмен. Получил голяма популярност сред македонската емиграция в Северна Америка и сред канадската общественост. Достатъчно е да споменем, че бил съветник на министър-председателя на Канада Малрони.
       Късото време на двете ни срещи с делегацията не дадоха възможност да се запознаем по-отблизо с Христо Василев. Той много живо се интересуваше от проблемите на македонците  в България и в съседните страни. Показа и познаване на ситуацията. С държането си и споделените виждания по проблемите остави у нас впечатлението на всеотдаен и скромен македонски родолюбец.

Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Скъпи гости от Канада
Календар: Херонея 2 август 338г.
Устав на ОМО "Илинден" - ПИРИН
И политически труп на пътя на ПИРИН
Европейска поддръжка за...
За нуждата от реален критерий
Срещи с Джон Битов