Към начална страница...
 
Дейност!
ЗАСЕДАНИЕ В РАЗЛОГ

ЛЮБОМИР МАРКОВ

       НА 18 март т. г. се състоя съвещание на Председателството на ОМО ПИРИН и на което присъства и председателят на ОМО “Илинден” ПИРИН Иван Сингартийски. Домакин на срещата бе съпредседателят на ОМО ПИРИН Христо Джупанов – заседанието се състоя в неговия дом в гр. Разлог.
       Събранието бе открито в 11.00 часа, като за водещ бе избран Стойко Стойков. Съставен бе следният дневен ред:
       
       1. Кореспонденцията с ЕFА;
       2. Учредяването на всемакедонската партия;
       3. Организация за Рожен;
       4. Разни.

       По първа точка докладва Стойков. Той прочете писмото от ЕFА, с което се съобщава, че ОМО ПИРИН е получила подкрепата на Политическото бюро на Европейския алианс и че на Генералната асамблея, която ще се проведе на 11 май т. г. в Брюксел, македонската партия ще получи официално статут на наблюдател – последната фаза преди пълноправно членство (да подсетим, че единствената пречка за последното е отказът на българските власти да регистрират партията). Официалният досегашен статут на партията е бил “Приятел на ЕFА”. Освен това Европейският алианс кани голяма делегация на представители на пиринци да посети Генералната асамблея и изказва желание да се запознае с публикациите на тази наша партия. Въпросът за делегацията бе дълго обсъждан и бе решено да се изпрати максимално голяма група според реалните възможности. Имената и окончателният брой предстои да се уточнят. Друга важна вест бе отговорът на Р България на двете искания на ЕFА. Текстът на писмото бе прочетен и бе определен като неумел опит на държавата да се измъкне от въпроса. Бяха набелязани забележките на партията по писмото и последните ще бъдат изпратени до Алианса, за да послужат при изготвянето на по-обширния въпросник до българската държава.
       Въпросът с регистрацията на единна македонска партия зае основната част от дискусията. Бяха поставени множество проблеми, разгледани бяха сроковете и обсъдени начините, по които това може да се постигне. По основния въпрос, как да се постигне регистрацията, бяха набелязани три стратегии, но за тях засега няма да се публикуват подробности. Решено бе по въпросите във връзка с регистрацията окончателно решение да се вземе на голямото събрание на активистите на двете партии, насрочено за 26 март в гр. Гоце Делчев. Същевременно бе одобрена идеята да се потърси помощта на всички македонски активисти - без разлика към коя организация принадлежат - да се включат в създаването на всемакедонската партия.
       Що се касае до традиционния всемакедонски събор на Рожен, бе определено той да се проведе на 16 април, неделя, от 10.30 часа на поляната край гроба на Яне Сандански над село Рожен. Разпределена бе работата по подготовката на събора.
       В точка "Разни" бе обсъдена поканата, отправена от македонски активисти от селата Брежани и Полето към ОМО ПИРИН нейни представители да присъстват на организирана от тях патриотична проява. Поканата бе приета и бяха определени съпредседателят Ангел Радонов и членовете на Националния съвет на ОМО ПИРИН Петър Иванов и Спас Захариев да посетят събитието. (По независещи от тях причини Радонов и Захариев не са били в състояние да присъстват.) Обсъдени бяха и въпроси от финансов характер, както и въпроси от областта на културно-просветната дейност.

Криворазбраното самоопределение...
Има ли нещо свято за тях?
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
101 г. от гибелта
на Никола Карев
Тежко му на патриотизма!
Ново начало на борбата за регистрация...
Заборавениот гроб...