Към начална страница...
 
Ново начало на борбата за регистрация на македонска партия

СТОЙЧО ПЕТРОВ


       От някоко месеца (всъщност от присъдата на Международния съд за човешки права в Страсбург срещу България за отнемането на регистрацията на ОМО "Илинден" ПИРИН, т. е. от 20 октомври миналата година) се очакваше да започне нова процедура за регистрация на ОМО "Илинден" ПИРИН. Въпросите "кога" и "как" получиха окончателния си отговор  на 26 март т. г.

       Именно на този първи наистина пролетен ден, в гр. Гоце Делчев, в заведението "Барото", се създаде Инициативен комитет за учредяване (възстановяване) на споменатата македонска партия. Още по-хубавото бе, че съгласно тенденциите за единение на македонските сили тук неформално бе извършено обединение на ОМО ПИРИН и ОМО "Илинден" ПИРИН и така, в бъдеще, ще съществува само една македонска партия в България. Официално съобщение за това се очаква в най-близко време.
       Заседанието продължи към четири часа. Най-важните решения, които се взеха, са следните:

       1. Създава се Инициативен комитет за учредяване (възстановяване) на ОМО   "Илинден" ПИРИН;
       2. Приема се Учредителна декларация на Инициативния комитет (виж текста на стр. 12);
      3. Одобрява се формуляр-образец на декларацията за членство, която попълват всички желаещи да станат учреди-тели на партията;
      4. Да бъде организирано учредително събрание с участието на минимум 500 делегати в срок до 3 месеца (т. е. най-късно до 26 юни т. г.)
       5. Да бъде подготвен проекто-устав на партията.
       
       Бяха раздадени формулярите с декларациите за членство и бяха попълнени първите петдесетина от тях. Бе обърнато внимание на всички, че декларации за членство трябва да попълват хора, които ще присъстват на учредителното събрание. Останалите ще попълват заявления за членство съгласно устава на партията. Всички данни трябва да се попълват от личната карта на кандидата и крайно внимателно.
       Забележими бяха както решимостта  на присъстващите да се преборят с тежките условия, предвидени в закона, така и съзнанието за тежестта, но и извънредната отговорност на поетата работа. Както много пъти вече се е казало, събирането на 5 000 членове за македонска партия на дело и недвусмислено ще докаже хиляди важни неща като това, че македонското малцинство съществува и е далеч по-многобройно от това, което се твърди в България; че македонците се будят и са готови да защитят човешкото си достойнство и правото си на съществуване.
Бяха обсъждани и други важни въпроси. Например за организирането на всемакедонско отбелязване на 91-годишнината от убийството на Яне Сандански край гроба на войводата в близост до Роженския манастир на 16 април т. г.
       Беше докладвано и за напредъка на кандидатурата на ОМО ПИРИН в структурите на Европейския свободен алианс и обещанието на 11 май т. г. да й се даде статут на наблюдател, за поканата на широка македонска делегация в Брюксел - на Генералната асамблея на EFA, при което се предвижда и посещение на Европейския парламент. Формирането на македонско младежко движение също бе обсъждано и се постави като неотложна задача. Направено бе предложение за формиране и на женска секция към партията. Бе прочетено и писмото отговор от страна на българската държава на искането на EFA да бъдат признати македонците и бе одобрен отговор от името на партията.

       ВЪОБЩЕ много неща бяха обсъждани и решени, поставени бяха множество задачи. Сега остава само да се изпълнят. А изпълнят ли се, следващата година за македонците в България ще бъде много по-добра. Успех!Криворазбраното самоопределение...
Има ли нещо свято за тях?
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
101 г. от гибелта
на Никола Карев
Тежко му на патриотизма!
Ново начало на борбата за регистрация...
Заборавениот гроб...