Към начална страница...
 
За възстановяване на ОМО "Илинден" ПИРИН
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

на Инициативния комитет за учредяване (възстановяване) на политическа партия ОМО "Илинден" ПИРИН (Обединена македонска организация "Илинден" - Партия за икономическо развитие и интеграция на населението)

       На 26 март 2006 г. ние, група граждани на Република България с редовни избирателни права, вдъхновени от решението на Европейския съд за правата на човека от 20 октомври 2005 г., с което забраната на ОМО "Илинден" ПИРИН, извършена от Конституционния съд на Р България на 29. 02. 2000 г., бе провъзгласена за ненужна в демократично общество и за директно нарушение на чл. 11 от Конвенцията за правата на човека, единодушно декларираме своята воля да възстановим безпричинно забранената партия ОМО "Илинден" ПИРИН. Ние
       ДЕКЛАРИРАМЕ,
       че изповядваме: принципите на демокрацията и правата на човека; равни възможности на всички хора; ненасилие, толерантност и право на самоопределение.
       Целите, които си поставя партията, са:
       
       1. Да работи за присъединяването на Република България към международните договори по правата на човека и да настоява за стриктно спазване на подписаните и ратифицирани от нея международни договори и конвенции;
       2. Да работи за превръщането на България в достоен член на Европейския съюз;
       3. Да подкрепя децентрализацията и засилването ролята на местните власти;
         Да работи за икономически просперитет и социална сигурност и за разгръщането на политическата демокрация в Република България;
      5. Да се бори за равноправието и интеграцията на всички етнически малцинства и религиозни общности в България, за прилагане на европейските стандарти за правата на малцинствата и за неотменимото право на всеки човек сам да определя своята национална и религиозна принадлежност; да насърчава толерантността, уважението към етническите македонци и спазването на човешките права в българското общество;
       6. Да работи за добросъседските отношения на Балканите, в Европа и между всички страни, където живеят етнически македонци;
      7. Да подкрепя сътрудничеството в културната сфера между Егейска, Вардарска и Пиринска Македония.
      8. Да извършва дейност в името на духовното обединяване и запазване на народните традиции, обичаите и фолклора на населението от Пиринска Македония и бежанците.
      9. Да подкрепя съхраняването и развитието на езиковото и културното многообразие в Република България и да пропагандира възприемането му като обогатяващ културата на страната фактор, а не като заплаха за националната сигурност.
      10. Да се противопоставя на всеки вид расизъм, шовинизъм, краен национализъм, ксенофобия, фашизъм и всякакви идеологии, застрашаващи принципите на демокрацията, правата на човека и на малцинствата.        
       
       Инициативният комитет заявява, че нито една от тези цели не може да се разбира иначе, освен в съответствие с фундаменталните принципи на демокрацията и хуманизма, заложени в Хартата за правата на човека и другите международни документи.        
       Своите цели ОМО "Илинден" ПИРИН ще осъществява изключително с мирни, демократични и законосъобразни средства, съобразявайки дейността си с интересите на своите членове и симпатизанти, с Конституцията на Р България, с международното право и с Божията воля. Инициативният комитет открива подписка за набиране на членове учредители. Всеки български гражданин може да стане член на партията, попълвайки декларация за членство.
       За информации се обръщайте на e-mail: makedoncitevbugarija@yahoo.com и ratevski@hotmail.com
                               
                                                                                                                                       От Инициативния комитет

  4.
Криворазбраното самоопределение...
Има ли нещо свято за тях?
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
101 г. от гибелта
на Никола Карев
Тежко му на патриотизма!
Ново начало на борбата за регистрация...
Заборавениот гроб...