Към начална страница...
 
Към всички!
АПЕЛ!

       Предстои кампания за пререгистрация на ОМО "Илинден"  ПИРИН. За целта са необходими минимум 5 000 членове. Предизвикателството е голямо и трябва всички да обединим силите си, за да постигнем успех. Призоваваме всички привърженици на идеята за равноправие, толерантност и истинска демокрация, всички македонци да се включат и подкрепят благородното начинание.
       Така ще покажем и че македонците ни има и искаме своите законни права. Защото в момента ние нямаме свой регистриран политически защитник. Единственият такъв през последните 15 години бе ОМО "Илинден" ПИРИН и тъкмо за това й бе отнета регистрацията през 2000 г. Европейският съд за човешки права обаче подкрепи праведната кауза на пиринци и сега ни се дава втори шанс да кажем своята дума.
       Но ОМО "Илинден" ПИРИН се бореше и ще се бори не само за правата на македонците, но и за всички онеправдани, били те хора от малцинствата или мнозинството, за толерантност и човешки отношения. Ето защо поради голямата обществена необходимост от съществуването на една такава партия, за да се избегне противопоставянето в Пиринска Македония и за да се противопоставим всички заедно на надигащата се вълна нетърпимост в страната:
       Призоваваме,
       всички македонски патриоти и активисти от всички македонски организации да се включат и да дадат своя принос в подготовката за регистрация, защото делото е общо. Организациите и идеите са много, но партията трябва да бъде една, както е една и борбата. Членуването в партия и в организация едновременно е допустимо и законно. Това е начин за постигането на истинско обединение, без никой да бъде заличаван или закриван;
       Призоваваме,
       всички демократични граждани без разлика на самосъзнание и вяра да подкрепят борбата за създаване на една по-демократична и толерантна България, за признаване на македонското и всички останали малцинства и даване на правата, които законите предвиждат; за уважение между всички етноси в демократична България; за да бъде очистена превърналата се в мръсна дума демокрация и да засвети със своя истински блясък, донасяйки власт за народа и равноправие за всички хора; за превръщането на Балканите в достойна част от Европейския съюз.
                                                                                                  
                                                                                                                                               От група граждани


Криворазбраното самоопределение...
Има ли нещо свято за тях?
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
Народна Волjа
101 г. от гибелта
на Никола Карев
Тежко му на патриотизма!
Ново начало на борбата за регистрация...
Заборавениот гроб...